رفتن به محتوای اصلی

ورود من به ترکیه کماکان ممنوع است

برای دومین بار از سال ۲۰۰۷، دولت ترکیه به یکی از همکاران المونیتور به دلیل فعالیت ژورنالیستی در باب مسایل کردها اجازه ورود نداده است.
U.S citizens returning from Libya arrive at Ataturk international airport in Istanbul February 25, 2011. The United States announced on Friday it would soon impose sanctions on Libya and bluntly said the legitimacy of longtime Libyan leader Muammar Gaddafi had been "reduced to zero." REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS) - RTR2J4AK
خواندن در 

در روز دوم مارس (یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲) من برای دومین بار از سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۵) از ترکیه اخراج شدم – این بار از فرودگاه آتاتورک استانبول، در توقف کوتاهی که بین راهم به کردستان عراق داشتم. دلیل ممنوعیت : نوشتن درباره کردها.

برنامه من شرکت در اجلاس سلیمانیه در دانشگاه آمریکایی بود و کنفرانسی که بسیاری از تحلیلگران برجسته و مقامات رسمی قرار بود در آن سخنرانی کنند، از جمله آنها «احمد داوداوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه و همکار نویسنده مان در  ال مونیتور «چنگیز جاندار». علی رغم اینکه به بازرسی گمرک گفتم «من به ترکیه نمی روم، دارم به عراق می روم» با اینحال اجازه عبور «داخلی» از طریق ترکیه به من داده نشد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.