Ana içeriğe atla

Devletin faiz borcu anaparayı geçti

Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği 2018'den Nisan 2022’ye kadar kamunun iç ve dış anapara borç ve faiz yükü üçe katlanarak 5,4 trilyon TL’ye çıktı. 
 ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Devletin borçlanma astarı, yüzünden pahalıya gelmeye başladı. Hazine'nin iç borçlanma ile üstlendiği faiz yükü nisan ayında 1,75 trilyon TL'ye (120 milyar dolar) ulaştı ve çarpıcı biçimde 1,48 trilyon TL'lik anapara borç stokunu 17 puan geçti. 

Bu olağanüstü durum özellikle enflasyonun sert sıçraması ile yaşandı. Yıllık enflasyon yüzde 61'e ulaşınca Hazine'nin bankalara sattığı enflasyon (TÜFE) endeksli tahvillerin faiz yükü katlandıkça katlandı. Kamu borç stokunun faizlerinin iç borç anaparasına ya da borç stokuna oranı yüzde 117'ye çıktı. Oysa bu oran daha 2021 sonunda yüzde 61 idi. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.