Ana içeriğe atla

İhracatla büyüme: Ne kadar kalıcı?

İthalata aşırı bağımlılık nedeniyle ihracatın yüzde 37 artması ve rekor kırması dahi ödemeler dengesi açığı sorununu ortadan kaldırmaya yetmiyor.
A container ship sails to marmara sea on Dec. 18, 2019 in Istanbul.
Oku 

Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 22'ye yaklaşan sansasyonel büyümesinde COVID-19 pandemisinin 2020'deki ağır küçülme bazı etkili oldu. Ama bunun dışında bir büyüme ivmesinin sonuçta rol oynadığı söylenmelidir. Bunda da ihracatın artışı önemli bir yer tutuyor. 22 puanlık büyüme artışının 14 puana yakını iç talepteki artıştan rüzgâr alırken, ihracatın da 11 puana yakın katkı yaptığı saptandı. 

Kuşkusuz yatırımlar da büyümeye katkıda bulunurken, stoklardaki erime ve ithalat da büyümeye ters rüzgâr etkisi yaptılar. Net ihracatın büyümeye katkısı 7 puana yaklaştı. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.