Ana içeriğe atla

Iraklı Sünniler radikalizme karşı üst bir dini merci kurmalı

Irak’ta radikal İslamcılıkla mücadelenin başarılı olması için Sünniler iç çekişmelerini aşıp müşterek bir dini kurum oluşturmalı ve Şiiler de bu kuruma destek vermeli. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
RTX1KDNH.jpg

Irak’ta İslam Devleti (İD) gibi radikal örgütlerin bertaraf edilmesi, hükümet ve dini önderlerin iş birliğiyle çok boyutlu bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu çok boyutlu stratejide askeri, siyasi ve hatta ekonomik adımlara ihtiyaç olduğu aşikâr. Yıkıcı İD ideolojisinin zihinsel ve dini boyutları bu stratejinin odağında olmalı.

29 Haziran 2014’te hilafetin kurulduğunu ilan eden İD lideri Ebu Bekir El Bağdadi örgüt tarafından dünyadaki tüm Sünni Müslümanların üst dini otoritesi olarak yetkilendirildi. “Velayet” koşullarını karşılayan Bağdadi, destekçileri arasında meşruiyet kazandı. Tarihsel geleneğe göre halifeler şeriat bilgisine sahip, Hz. Muhammed’in soyundan yani Kureyş Kavmi’nden gelen ve aklen sağlıklı kişiler olmalı. Bağdadi tüm bu özelliklerin yanı sıra cihatçı geçmişe de sahip.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.