Ana içeriğe atla

Radikalizmin Siyasal İslam’daki Kökenleri

Moderniteyi reddeden köktendinci Sünni ve Şiiler, tarihin kendi açılarından mükemmel yorumunu geri getirmeye çalışıyor. 
GoldenAge.jpg

Günümüzdeki köktendincilik olgusu, Şii ve Sünni mezheplerinde müşterek bir tarihi kökene dayanır. Dinci şiddetin Orta Doğu’daki boyutu ve yaygınlığı, bu iki mezhepteki köktendinciliğe ve müşterek kökenine ilişkin titiz bir akademik araştırma yapılmasını engellemiştir.

“Siyasal İslam” her iki mezhepteki köktendincilik için kullanılan şemsiye bir terim. Bölgesel meselelere daha derinlemesine ve dikkatli baktığımızda aslında “siyasal İslam’ın” farklı yorumlarından kaynaklanan çatışmaların dini çatışmalar olarak lanse edildiğini görürüz. Orta Doğu’da birçok Sünni ve Şii, kendini mevcut dini çatışmalarda taraf olarak görmese de İslam’ın muhtelif siyasal yorumları bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. Farklı yorumların birbirine çok benzer ideolojik yapılara ve müşterek tarihi kökenlere sahip olması, altının çizilmesi gereken bir nokta. Bu gerçeğin anlaşılması, Orta Doğu’daki çatışmalara farklı bir bakış açısı sağlayacaktır.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.