דילוג לתוכן העיקרי

בפריז ויתר נתניהו על התהליך המדיני

בצעדת המנהיגים בפריז יכול היה נתניהו לנצל את ההזדמנות וללחוץ את ידו של אבו מאזן ואף לצעוד לצדו, אבל כמו תמיד העדיף לקרוץ לבוחרי הימין ולכרוך יחד את הקונפליקט בין ישראל לפלסטינים ואת הטרור נוסח דאע"ש.
French President Francois Hollande is surrounded by Heads of state including (LtoR) Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, Mali's President Ibrahim Boubacar Keita, Germany's Chancellor Angela Merkel, European Council President Donald Tusk and Palestinian President Mahmoud Abbas as they attend the solidarity march (Marche Republicaine) in the streets of Paris January 11, 2015. French citizens will be joined by dozens of foreign leaders, among them Arab and Muslim representatives, in a march on Sunday in

כשבנימין נתניהו חיפש את דרכו אל השורה הראשונה בצעדת המנהיגים בפריז [11 בינואר], הוא בחר ללחוץ את ידו של נשיא מאליאיברהים קייטהוצעד איתו שלוב זרוע ברחובות הבירה הצרפתיתבתקשורת הישראלית נכתבו יום אחר כך מאמרי פרשנות ארוכים שבמרכזם תיאורים צבעוניים וגרוטסקיים של ראש ממשלת ישראלנתניהו לא רק היה אישיות בלתי רצויה באירועאלא גם נדחף בחוצפתו אל קדמת השורה הראשונה בה צעדו פרנוסאה הולנד ואנגלה מרקל.

מה שעוד הסתתר בסצינת המרפקנות של נתניהואך לא זכה להתייחסות משמעותיתהיה בחירתו המודעת למצוא את המקום המרוחק ביותר בשורה מראש הרשות הפלסטינית אבו מאזןאשר השתתף גם הוא בהפגנה לזכר קורבנות הטרור ובהם הנרצחים היהודים של מרכול "היפר כשר".

נתניהו יכול היהלכאורהלנצל את ההזדמנות וללחוץ את ידו של המנהיג הפלסטיני באירוע בינלאומי נגד הטרור ואף לצעוד לצדואבל תמונה כזאת היא כמובן הדבר האחרון שהוא זקוק לו בעיצומה של מערכת בחירות בה הוא נאבק על הקול הימני.

אין טוב יותר מנתניהו כדי לדעתשרבים מאזרחי ישראל עייפו מהתהליך המדיני ושאבו מאזן הוא בעיניהם מנהיג של יישות טרוריסטיתהרי נתניהו כיו"ר האופוזיציה ואחר כך כראש ממשלת ישראל היווה את מנוע הטורבו שמאחורי שטיפת המוח אותה עבר הציבור הישראלי בהפיכת אבו מאזן לאישיות לא רלוונטית ותומכת טרורוזאתאף שנתניהו יודע היטב שלא רק שאבו מאזן פעל לאורך העשור האחרוןכולל במבצע "צוק איתן", למניעת טרוראלא שהוא גם נחשב לאוייב חמאסאותו חמאס שכינה את אבו מאזן "צבוע ולוליין פוליטיבעקבות החלטתו לצאת לפריזאבל במקום לעשות את הבידול המתבקש והנכון בין אבו מאזן למנהיגי חמאסשגם בעולם הערבי מתנערים מהםנתניהו כקמפיינר ממושמע תופס ממנו מרחק.

עבור בנימין נתניהוטבח היהודים בפריז הוא בדיוק האלמנט שלואירוע שמתלבש עליו כמו כפפה ליד בימי מלחמה פוליטית על קדנציה רביעית בראשות הממשלה.

נתניהו הוא איש משימתיתולדה של אופי ושל החינוך הצבאי בסיירת מטכ"לשמקנה לך יכולות "להתאבדלמען השגת המטרהלכןכשנתניהו הביןבאיחור קלשנפלה לידיו הזדמנות פז להשתלט על סדר היום העולמי עם אג'נדת הטרור שלו ובכך להיחשב בעיני הבוחר הישראלי כ"מר ביטחון", הוא הסתער על המשימה במלוא הכוח.

נתניהו הסיר בקלות יחסית את המכשולים שנקרו על דרכו בדמות נשיא צרפת הולנדשהעדיף שלא יגיע לצעדהלא רק שהגיע במטוס מיוחד לפריז ונדחף לשורה הראשונה לצד מרקל והולנדנתניהו גם ניצל עד תום את הבמה והחשיפה הבינלאומית כדי לקשור בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין הטרור המכה באירופהבמקרה הזה נתניהו אמנם נאם בבית הכנסת הגדול בפריז והתקבל בחום על ידי היהודים שםאבל הוא דיבר ישירות אל הציבור הישראלי שיכריע ב-17 במארס האם הוא ימשיך לשבת בלשכת ראש הממשלה גם בשנים הבאותלכןלא עניין את נתניהו שהוא בעצם כפה את עצמו על אירופה.

מאז כהונתו כשגריר ישראל באו"ם [1988-1984], נשא נתניהו מאות אם לא אלפי פעמים את אותו הנאום שנאם ביום ראשון בערב [11 בינוארבפריזהנאום כלל כרגיל את הסכנה למערב מצד הטרור האסלאמי הקיצוניאת הקשר המסוכן לגרעין האיראני ואת שותפות הגורל שצריכה מעתה לתפוס תאוצה בין ישראל למערב במאבק הגורלי נגד קנאי האסלאם הקיצוני.

בהתאמות מתבקשות לאירועי הימים האחרוניםאמר נתניהו: "ישראל ניצבת עם אירופה – ואירופה חייבת להתייצב עם ישראל. כפי שהעולם התרבותי מתייצב היום עם צרפת נגד הטרורכך עליו להתייצב עם ישראל נגד הטרורזהו בדיוק אותו טרוראלה שטבחו ביהודים בבית הכנסת בירושלים ואלה שטבחו ביהודים ובעיתונאים בפריז שייכים לאותה תנועת טרור רצחניתצריך לגנות אותם באותה מידה וצריך להילחם בהם באותה צורה".

מבחינת נתניהו המטרה הושגה בשלמותההתיאורים הנלעגים בחלקם בתקשורת הישראלית על מעלליו בפריזאינם מטרידים אותו כהוא זההוא הגיע אל היעד וכבש אותו.

נתניהו עתיד בימים הקרובים להמשיך ולסחוט את הלימון הזה עד תוםלפניו נאום נוסף במסגרת ההלוויה הממלכתית לארבעת הרוגי הפיגוע ב"היפר כשר", שיובאו לקבורה בבית הקברות הר המנוחות בירושלים ביום שלישי בצהריים [13 בינואר]. גם נאומו זה צפוי לכרוך באריזה אחת את טרור דאע"שאיראןאל-קאעידהחמאס והסכסוך הישראלי-פלסטינינתניהו כאמור אינו מבדיל אפילו בין חמאס לאבו מאזןאף שהוא מודע היטב לשוניואינו מבדיל בין הקונפליקט הלאומי בין ישראל לפלסטינים לבין הטרור נוסח דאע"ש של המדינה האסלאמיתהמישמש שעושה נתניהו במיומנות גדולה משרת סדר יום מאוד מסויםשזוכה לאהדה בציבוריות הישראלית העייפה מאינתיפאדות ושיחות שלום.

זמן בחירות עכשיוובטווח הקצר נתניהו עשוי ליהנות מאי התערבות מנהיגי אירופה וארה"ב בסכסוך הישראלי-פלסטינימנגדתקוותו להפוך את ישראל לחלק בלתי נפרד ממפת הטרור האסלאמיסטי שמכה עכשיו באירופה יכולה לשכנע בעיקר את הקהל הביתי שלומחוץ לישראל ובוודאי באירופה שעסוקה עכשיו בהגנה על עצמההולכת ואוזלת בשנים האחרונות הסבלנות כלפי ישראל הבונה בהתנחלויותאו כלפי ראש הממשלה נתניהושהבטיח אחרי "צוק איתןלהיות חלק מיוזמות הידברות איזוריותאבל מיד אחרי שאמר "שכח". הרווח של נתניהו הוא כרגיל מהיר ומיידי.

More from Mazal Mualem

Recommended Articles