Ana içeriğe atla

Örtülü faiz açık faizi geçmeye başladı 

Özünde devletin mevduat sahibine “örtülü” faiz ödemesine dayanan kur korumalı mevduatın devlete maliyetinin ağustos sonunda 226 milyar TL’yi bulması ve “açık” faiz ödemelerini 55 milyar TL geçmesi bekleniyor.
US dollar banknotes and Turkish lira banknotes, photo taken in Istanbul, Turkey, Dec. 7, 2021.
Oku 

Dolarlaşmayı önlemek amacıyla 20 Aralık 2021'de dolar fiyatı 18 TL’ye tırmanınca uygulamaya sokulan kur korumalı mevduata (KKM) verilen "örtülü” faiz, bütçeden kamu borçlanması için ödenen "açık” faizi geçmeye başladı. 

Kur korumalı mevduat, gerçek kişilere ek olarak şirketlerin mevduatlarıyla 1.2 trilyon TL’yi geçti. Vade sonundaki döviz getirisini mevduat sahibine taahhüt eden KKM için bankalar yıllık yüzde 17, üç aya yüzde 4 dolayında faiz ödediler. Döviz getirisinden bu yüzde 4 düştükten sonra kalan kısım, merkezi bütçeden ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından karşılandı. Bu tutar, bütçede “faiz gideri” olarak değil, cari transferler kapsamında “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Gider” adıyla yer alıyor. Merkez Bankası üstünden yapılan ödemeler ise TCMB'nin kâr-zarar hanesinde gider olarak yer alıyor ve TCMB’nin bu nedenle kâr yazma, o kârı bütçeye aktarma ihtimali kalmıyor. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.