Ana içeriğe atla

Irak ve Suriye’de 30 kilometre derinliğinde kesintisiz bir tampon mu?

Türkiye Pençe Kilit ile Irak’ın kuzeyinde sınırı kilitlemekten bahsediyor. Suriye’deki gibi 30 kilometre derinlikte bir kontrol alanı oluşuyor. Bağdat’ta Türkiye’ye 30 kilometre derinliğe kadar operasyon izni veren gizli bir anlaşma olup olmadığı tartışılıyor.
Syria refugees
Oku 

Türk ordusu 18 Nisan’dan beri PKK’ye karşı Pençe-Kilit Operasyonu’nu sürdürürken Irak Meclisi’nde Türkiye’ye sınırdan 30 kilometre içeriye kadar operasyon yapma izni veren gizli bir anlaşmanın olup olmadığı tartışması çıktı. 

Bir anlaşmanın olup olmadığından bağımsız olarak Türkiye bir süreden beri Irak ile Suriye’nin kuzey şeridini birlikte alan bir yaklaşımla hareket ediyor. Hem Suriye hem Irak’taki askeri operasyonlara dayanak olarak bazı ikili anlaşmalara ya da protokollere atıf yapılsa da esasen Türkiye epey zamandır “meşru müdafaa hakkı” dışında bir argümana ihtiyaç duymuyor.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.