Ana içeriğe atla

Büyüme yüksek, güven ve gelir adaleti düşük

Tehlikeli bir enflasyon eşliğinde sağlanan ve düşük güven, bölüşüm adaletsizliği, yetersiz istihdam gibi sorunlarla malul olan 2021 büyümesi, temposunu koruyacak gibi görünmüyor.
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)
Oku 

Dünya ve Türkiye ekonomisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle hem siyasi hem ekonomik yeni bir türbülansa maruz kalırken, geride kalan 2021’in ekonomi fotoğrafı da yeni verilerle netleşiyor. Türkiye’nin geçen yılın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ile ilgili veri açıklandı ve yıllık büyümenin yüzde 11’i bulduğu belirlendi. Pandeminin hâkim olduğu 2020’de küçülmüş olmasa da ancak yüzde 1,8 büyümüş olan ekonomi için 2021 büyümesi “flaş” denebilecek nicelikte.

Büyümede, özellikle yılın ikinci yarısında hızlanan iç talebin ve ülke ihracatı ile turizmdeki performans artışının etkisi oldu. Ancak bu büyümenin ülke ekonomisini büyük bir belirsizliğe sürükleyen, yüzde 50’lileri bulan tehlikeli bir enflasyon eşliğinde gerçekleşmiş olması, düşük güven, bölüşüm adaletsizliği ve yetersiz istihdam gibi sorunlarla malul olması da madalyonun diğer yüzündeki gerçekler. 2021 büyümesi, dönemsel ve sürdürülebilir özellikte değil. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.