Ana içeriğe atla

İç çekişmeler El Kaide’yi bölebilir

El Kaide lideri Ayman El Zevahiri’yle IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi arasında baş gösteren anlaşmazlık, örgütte büyük bölünmelere yol açabilir.
EDITOR'S NOTE: REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY CONTENT THE VIDEO FROM WHICH THIS STILL IMAGE WAS TAKEN. 
Al Qaeda's second-in-command Ayman al-Zawahri speaks from an unknown location, in this still image taken from video uploaded on a social media website June 8, 2011. Osama bin Laden's longtime lieutenant, Ayman al-Zawahri, said the United States faces rebellion throughout the Muslim world after killing the al Qaeda leader, according to a 28-minute YouTube recording posted on Wednesday. In what a

El Kaide lideri Ayman El Zevahiri’nin 8 Ekim’de El Cezire’de yayımlanan ses kaydı, epey yankı uyandırdı. Zira Zevahiri, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lağvedilmesini istemiş, Nusra Cephesi’ni El Kaide’nin Suriye kolu olarak teyit edip bu örgüte bir nevi meşruiyet kalkanı vermişti. Ancak IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, Zevahiri’nin çağrısını reddetti ve IŞİD’in Irak’la Suriye’de varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Zevahiri ses kaydında şu ifadeleri kullanmıştı: “Irak-Şam İslam Devleti lağvedildi. Çalışmalar Irak İslam Devleti (IİD) adı altında devam ediyor. (…) Nusra Cephesi, Cemaat El Kaide El Cihat’ın (yani El Kaide’nin) özerk bir kolu olup genel önderliğe bağlıdır. (…) IİD’nin sahası Irak’tır, Nusra Cephesi’nin ise Suriye.” Zevahiri’nin bu sözleri, Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed El Golani’yi destekler nitelikteydi. Zira Golani, Suriye’de Bağdadi’den bağımsız olmayı ve El Kaide’nin Irak kolundan çekilmeyi talep ediyordu.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.