הנוצרים בעיראק תולים תקוות ב-2020, ובית הכנסת העתיק במצרים ששופץ נפתח מחדש.

Other Podcast Episodes