בעזה יש מליון תושבים וקולנוע אחד, ובטורקיה לא מוכנים לוותר על פסטיבל הראקי.

Other Podcast Episodes