כך בוחשת איראן במחאה בעיראק, והשחקן הטורקי שעשה הסטוריה.

Other Podcast Episodes