המשבר החמור בענף התעופה במדינות המפרץ, והחוק שיקבע למצרים כללי לבוש במרחב הציבורי.

Other Podcast Episodes