כך השפיעו ההפגנות במצרים על הירדנים, למה הממשלה בעיראק חוששת מהתחדשות ההפגנות, וסיפור על מאבק של נשים פלסטיניות לשוויון מגדרי.

Other Podcast Episodes