رفتن به محتوای اصلی

کلینتون و ترامپ به مراحل آخر پا می‌گذارند

به مرحلهٔ آخر انتخابات رسیده‌ایم، زمانی که مناظره‌های حساس آغاز می‌شوند و هر اشتباه سیاسی می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 07:  Matt Lauer looks on as Democratic presidential nominee Hillary Clinton speaks during the NBC News Commander-in-Chief Forum on September 7, 2016 in New York City. Clinton and Republican presidential nominee Donald Trump are participating in the NBC News Commander-in-Chief Forum.  (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

واشینگتن - روزگاری در سیاست آمریکا، روز کارگر [نخستین دوشنبهٔ ماه سپتامبر] با شروع کارزار انتخابات ریاست جمهوری همراه بود. امروزه رقابت‌های انتخاباتی هرگز به پایان نمی‌رسند. «کارزار همیشگی»، یک نظریهٔ واقعی است اما یک چیز بدون تغییر مانده است: رأی‌دهندگانی که به پیامدهای انتخابات رقابتی می‌اندیشند، از این نقطه تصمیم می‌گیرند که می‌خواهند چه کسی را در کاخ سفید ببینند.

آیا انتخابات ۲۰۱۶، تنگاتنگ و رقابتی خواهد بود؟ برای پاسخ به این سئوال باید کماکان منتظر بود اما در طول نخستین هفتهٔ سپتامبر، نتایج نظرسنجی‌های ملی به یکدیگر نزدیک شده‌اند. تا این لحظه، طبق معدل نظرسنجی ریل-کلیر-پالیتیکس، هیلاری کلینتون ۲.۷ درصد از دونالد ترامپ جلوتر است. کلینتون پس از همایش‌های احزاب تا کنون تقریباً هر روز از ترامپ جلوتر بوده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.