رفتن به محتوای اصلی

شیعیان سوریه در حمایت از ارتش اسد سلاح به دست می گیرند

با بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه، جامعه کوچک شیعه آن، گامهای بزرگتری برای مسلح کردن خود برمی دارد.
Fighters loyal to Syria's President Bashar Al-Assad rest on a hill after regaining control of Tal Fatima, a town south of Damascus, in the Daraa countryside March 1, 2015. Government forces say they've regained control of this and many other villages in the south - wresting them back from rebel hands.A general made the announcement on state television, saying a large number of Nusra Front fighters were killed and their weapons destroyed. The gains were said to happen on Friday and Saturday in a large offens
خواندن در 

در چهار سالی که از بحران سوریه می گذرد گروههای شبه نظامی شیعه  در کنار ارتش سوریه علیه گروههایی که آنان را "تکفری" می دانند مبارزه می کنند. معروفترین آنها نیروهای حزب الله لبنان هستند که حضورشان تاثیری مستقیم و مهم بر تحولات میدانی سوریه داشته است.

 در این میان اما به تازگی حضور یک گروه شبه نظامی شیعه مذهب دیگر در سوریه توجه برخی رسانه ها را جلب کرده است. گروهی به نام "قوات الرضا" که نیروهایش نه از جنگجویان شیعه مذهب خارج از سوریه که از خود اقلیت کوچک شیعیان سوریه تشکیل شده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.