رفتن به محتوای اصلی

مقاومت فلسطینیان مسیحی در برابر سربازگیری ارتش اسرییل

تلاشهای ارتش اسراییل برای به خدمت گرفتن مسیحیان فلسطینی موجب خشم فلسطینیان و متهم شدن اسقف کلیسای ارتودوکس به همکاری با اسراییل شده است.
A conscript displays his identifying dog tag at the Tel Hashomer Israel Defence Forces (IDF) Recruitment Center near Tel Aviv March 14, 2010. About 500 Israeli men were drafted into the armoured corps on Sunday. Under Israeli law, Jewish men at the age of 18 are required to serve in the army for three years and women for two.   REUTERS/Gil Cohen Magen (ISRAEL - Tags: MILITARY SOCIETY) - RTR2BN27
خواندن در 

رام الله - کرانه باختری- در منطقه خط سبز ( مناطق فلسطینی اشغال شده در ۱۹۴۸) تلاشهای زیادی توسط ارتش اسراییل برای بخدمت گرفتن جوانان مسیحی فلسطینی صورت گرفته است.

 اسراییل از اوت ۲۰۱۲ سلسله برنامه هایی را تحت عنوان برنامه های جذب مسیحیان در ارتش اسراییل ترتیب داده است. این برنامه ها به ریاست اسقف ارتودوکس , گابریل نداو برگزار می شود که از حمایت دولت اسراییل بهرهمند است. اسقف, فراخانی از جوانان مسیحی فلسطینی برای پیوستن به ارتش اشغالگر را پیش از آنکه ارتش اسراییل این برنامه را در سال ۲۰۱۴ اعلام کند , آغاز کرد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.