رفتن به محتوای اصلی

حضور زنان لبنانی در پارلمان هنوز با موانعی مواجه است

علیرغم اینکه لبنان کشوری پیشرو در زمینه حضور زنان است, اما هنوز زنان در لبنان نتوانسته اند آنطور که باید در عرصه سیاست عرض اندام کنند. بطور مثال اغلب آنها زمانی به پارلمان راه می یابند که یکی از بستگان آنها از دنیا رفته و آنها می خواهند بر جای او بر کرسی پارلمان تکیه زنند.
Lebanon's Prime Minister Fouad Siniora (L), Sunni Muslim politician Saad al-Hariri (C), leader of the anti-Syrian alliance, and Education Minister Bahia al-Hariri greet supporters during a parliamentary election campaign at al-Hariri's house in Beirut May 21, 2009. Lebanon's parliamentary election on June 7 is expected to be a tight contest in which Hezbollah and its allies are hoping to reverse the slim majority held by an anti-Syrian coalition that enjoys U.S. and Saudi backing. REUTERS/Jamal Saidi (LEBAN

فقط تعداد اندکی از زنان لبنانی به عالم سیاست راه یافته اند که البته آن هم اغلب پس از مرگ یکی ار اعضای خانواده بوده است. این عجیب نیست که بگوییم زنان لبنانی زمانی به پارلمان راه می یابند که سیاه پوش هستند. با اینکه لبنان جامعه بازی است اما هنوز تحت فرهنگ مرد سالار بوده که حضور زنان در پستهای مهم دولتی و پارلمان را با موانع جدی مواجه می کند.

از ۱۲۸ نماینده پارلمان کنونی لبنان تنها ۴ نفر آنها زن هستند. ستریدا طوق جعجع نماینده ای از منطقه بشری است. جیلبرت زوین کرسی خود را به نمایندگی از منطقه کسروان و با حمایت ژنرال میشل عون بدست آورده است که رییس جریان تغییر و اصلاحات است. بهیه الحریری که نماینده ای از شهر صیدا و از حرکت آینده سنی است و نایله تونی مکتبی کرسی مسیحیان ارتدوکس پیرو کلیسای یونان را در اختیار دارد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.