Ana içeriğe atla

Irak Milli Petrol Şirketi kuruyor

Irak parlamentosu petrol arama, çıkarma ve işlenmesinden sorumlu milli bir petrol şirketi kurulmasını öngören yasayı onayladı. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
RTSVXV9.jpg

Irak parlamentosu, 5 Mart’ta petrol üretimi, ihracatı ve petrol gelirlerinin ülkeye eşit dağıtımını düzenleyen Milli Petrol Şirketi yasasını kabul etti.

Yeni düzenleme, petrol ihracatından kazanılan gelirlerin Iraklılar arasında paylaştırılmasını ve Irak Kürdistanı’ndaki yetkililerin kendi bölgelerinden çıkarılan petrolü Irak Devlet Petrol Pazarlama Teşkilatı SOMO’ya göndermeyi kabul etmeleri halinde Kürt bölgesinin de düzenlemeden faydalanmasını öngörüyor.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.