Ana içeriğe atla

Türkiye Ve İran: Yeni Gerginlikler ve Riskler

Turkiye Ve Iran: Yeni Gerginlikler ve Riskler
Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu (L), Egyptian Foreign Minister Mohamed Kamel Amr (C) and Iranian Foreign Minister Ali Akbar Salehi attend a news conference after a meeting regarding the Syrian crisis, in Cairo September 17, 2012. Saudi Arabia stayed away from a meeting on the Syria crisis convened by regional powers on Monday, setting back a forum grouping Iran - President Bashar al-Assad's main Middle East ally - and his leading opponents in the region. The "contact group" of Egypt, Iran, Turkey a
Oku 

Türkiye ile İran’ın Ortadoğu bölgesinin hemen her santimetrekaresinde adı konulmamış bir nüfuz rekabetine girişmiş oldukları bilinmeyen bir şey değil. Yüzyıllardır bu böyle oldu. Jeopolitik heartland’i bugünün Türkiye’sinin Ege’si olan Ancient Greece ile ancient Persia arasındaki “dönemin süpergüçleri çekişmesi”nden beri, yani ilkçağlardan beri bu böyle.

Jeopolitiğin zorladığı bu mücadeleye, 15. Yüzyıl’da Osmanlı-Safevi çekişmesiyle bir de “Sünni güç merkezi” ile “Şii güç merkezi” çekişmesi ve boyutu eklenmişti. İşin ironik yanı, bu, bir yandan da iki Türk hanedan arasındaydı. Üstelik, “etnik saflık” ölçülse, İran’a hükmeden Safeviler –ki, bugünkü Azerbaycan halkının yani Azerilerin tarihi arka planını oluştururlar- siyasi ittifaklar hesabıyla Balkan Hristiyan monarşilerinden ya da  Bizans kalıntısı Rum prenslerden kız alan Osmanlı hanedanından pekala daha “Türk” sayılabilirler.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.