Ana içeriğe atla

Amaç KKM'yi mi tasfiye etmek, bankaları mı yolmak?

Pek çok gözlemciye göre görüntüde KKM’nin tasfiyesini hedefleyen adımın asıl amacı, bankaları düşük faizli devlet tahvili almaya itmek ve bütçe açığını kısmen bu şekilde finanse etmek.
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Oku 

"Rasyonel politikalara" dönmek, dolayısıyla faiz, döviz piyasalarını çalışır kılmak istediğini belirten ekonomi yönetimi, yayınladığı tebliğlerle Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) daraltmayı ve normal vadeli TL mevduata geçişi özendirmek istediğini açıkladı. 

Toplam mevduatın yüzde 26'sını bulan yaklaşık 126 milyar dolarlık döviz getirisine endeksli KKM'den normal mevduata geçişi özendirmek için bankalara yeni yaptırımlar tanımlandı. İstenen limite ulaşılamazsa bankalar ceza gibi ucuz Hazine tahvili almaya mecbur tutulacaklar. 

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 70'i bulma ihtimali güçlenirken, döviz getirisi vaat eden KKM'den, enflasyonun çok altında kalacak TL mevduat faizine ikna etmek, çalışacak bir mekanizma gibi görünmüyor. Bankaların, bunun için mevduat faizi giderlerini artırmayı göze almaktansa ceza gibi devlet tahvillerine katlanmaları bekleniyor. 

Pek çok piyasa yorumcusu da KKM’yi tasfiye etme görüntülü bu adımın aslında bankaları yolmak amaçlı olduğu kanısında. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında büyük kârlar yazan bankaların düşük faizli devlet tahvili cezasını kaldıracak durumda olduğunu bilen iktidarın, bütçe açıklarının bir kısmını bu şekilde finanse etmeyi planladığı belirtiliyor. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.