Ana içeriğe atla

Suriyeli Kürtleri operasyonsuz tasfiye siyaseti

Hem Rusya hem de ABD’nin Türkiye’yi teskin siyaseti kara harekâtını önlese de özerk yapıyı parça parça tasfiye eden bir yolu açıyor.
A Turkey-backed Syrian fighter sits at a position on the outskirts of the town of Marea.
Oku 

Rusya ve ABD’nin itirazlarıyla Türkiye’nin yeni bir kara harekâtı şimdilik durdurulsa bile Suriyeli Kürtlerin sahadaki kazanımlarını parça parça kopartmayı hedefleyen kesintisiz bir baskı stratejisi kuruluyor.

Özellikle Ankara’nın Rus tarafıyla yürüttüğü müzakereler, Esad yönetimiyle normalleşme teklifini satın alıp bunu, Ruslar eliyle Kürtler üzerinde baskıya dönüştüren bir yaklaşımla ilerliyor. Hem ABD hem Rusya’nın kara harekâtını bertaraf etmek amacıyla Türkiye’ye yaptığı öneriler özünde sahada Türk çizmesine alan açtırmasa da Kürtlerin liderliğindeki fiili özerk yapının kontrol alanını daraltıyor.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.