Ana içeriğe atla

Çanlar mutfak için çalıyor

Yeterli önlem alınmaz ise Türkiye, kuraklık, nüfus artışı ve göçlerle 2030 sonrası su kıtlığı ve gıda güvenliği yaşayan bir ülke hâline gelebilir.
Sacrificial cows lay on the ground at a livestock market, ahead of the annual Muslim holiday of Eid al-Adha, Ankara, Aug. 8, 2019.
Oku 

Türkiye’de ailelerin bütçelerinde mutfağın yeri ortalama beşte birlik paya sahip. Bu, alt gelir gruplarında bütçenin üçte birine kadar çıkabiliyor. O nedenle gıda fiyatları, gıdaya erişim kamuoyunda en öncelikli konuların başında. Tüketici enflasyonunun yüzde 16-17 bandında dolaştığı ve yıl sonuna doğru yüzde 20’ye çıkma ihtimalinin yüksek olduğu koşullarda gıda enflasyonu da en çok şikâyet edilen konuların başında ve olmaya devam edecek. Çünkü tarımsal üretimde, yaşanan kuraklığın da etkisiyle önemli bir düşüş bekleniyor. Daha da kötüsü, üretim düşüşü ithalata bağımlılığı da artıracak ve yükselen döviz kurları da gıda fiyatlarını yukarı çekecek.

Tarımsal politikaların başarısızlığının yanında iklim değişimi, tarım üretimini her yıl giderek daha fazla etkiliyor. Ortalama yağışlar mevsim normallerinden dörtte bir oranda azaldı. Türkiye’de gıda tüketiminde önemli bir yeri olan tahıl üretiminde yüzde 4-5 dolayında düşüş tahmini yapıldı. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.