מי סוגר את חשבונות הטוויטר של פעילי מחאת לבנון, ושמחת חזרת החשמל לערים הפלסטיניות.

Other Podcast Episodes