Skip to main content

שכונה חדשה בין ירושלים לבית לחם

בשעה שבית לחם נערכת לחגיגות חג המולד, עיריית ירושלים נערכת לאשר הקמת שכונה חדשה שתתרום ליצירת חיץ בין בית לחם לבין ירושלים. ביום רביעי הקרוב [19 בדצמבר], אמורה הועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים, לאשר סופית את התכנית להקמת שלב א' של שכונת גבעת המטוס על גבולה הדרומי של העיר. הועדה היתה אמורה לאשר את התכנית ב-21 בנובמבר, אך בלחץ של גורמים בינלאומיים, וביקורה של שרת החוץ האמריקאית הילרי קלינטון בירושלים במסגרת המאמץ להשיג הפסקת אש עם החמאס, התכנית הוסרה מסדר היום.האישור הסופי צפוי עוד השבועאו סמוך לאחר מכן.

זו תהיה הפעם הראשונה מזה 15 שנה שישראל מקימה שכונה חדשה במזרח ירושלים. החלטת ממשלת נתניהו הראשונה בשנת 1997, לבנות את שכונת הר חומה - אף היא חיץ בין ירושלים לבית לחם - עוררה התנגדות חריפה של הפלסטינים וסדרה של גינויים מצד מדינות המערב והליגה הערבית. תכנית גבעת המטוס, מצויה בשלב מתקדם יותר מהתכנית להקמת שכונה יהודית בשטחE1  שבמזרח העיר, ומיועדת לתקוע טריז בין צפון הגדה המערבית.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.