Amal Nasser

Author

Berlin’de yaşayan Amal Nasser iktisat okumuştur ve Sana Stratejik Çalışmalar Merkezi bünyesinde ekonomist olarak çalışmaktadır.