האם ממשלת אחדות לאומית תוכל לקדם הסדר עם הפלסטינים?

הליכוד יעדיף קואליציה רחבה אחרי הבחירות, ורק כחול לבן תהיה פוטנציאל לכך. השאלה היא, האם ממשלת אחדות, שבפניה ארבע שנות שלטון, תשתחרר מהחשש מפני איומי הימין ותבחן ברצינות את "תכנית המאה" של הנשיא טראמפ.

al-monitor .

מרץ 11, 2019

הממשלה שתקום לאחר הבחירות תהיה בסבירות גבוהה ממשלת אחדות לאומית בין מפלגה פופוליסטית בעלת גוונים ליברליים לבין מפלגה ימנית בעלת גוונים גזעניים. עד לרגע האחרון יהיה קשה להעריך מי מהן תזכה בתמיכה מספקת כדי להבטיח לעצמה את ראשות הממשלה. הדבר תלוי ביצירת גוש של 61  מנדטים לפחות, שיתנגד להטלת ראשות הממשלה על ראש המחנה הנגדי. ייתכן גם תיקו שיוביל לרוטציה בין מנהיג כחול לבן בני גנץ לבין מנהיג הליכוד. יש להניח שזה לא יהיה בנימין נתניהו. גנץ הרי הבטיח שלא להשתתף בממשלה עם נתניהו, נוכח כוונת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתבי אישום נגדו.

אבני הדרך החשובות של מערכת הבחירות כבר מאחורינו: עיצוב המפה הפוליטית באמצעות הגשת רשימות המועמדים לכנסת והודעת היועץ המשפטי על הכוונה להעמיד את נתניהו לדין, בכפוף לשימוע. בזירה הפוליטית יתמודדו שתי רשימות גדולות. צפוי שמפלגתו של גנץ תהיה גדולה מעט מן הליכוד, וכי הבחירות יוכרעו על ידי המפלגות הקטנות שיעברו או לא יעברו את אחוז החסימה. שתי המפלגות הגדולות מתלבטות בין מאמץ נרחב לגייס כל קול אפשרי מהמחנה שלהן על מנת שלא לבזבז קולות על מפלגות קטנות, לבין מאמץ הפוך: להשלים עם אובדן מנדטים למפלגות הקטנות בגוש שלהן כדי להבטיח שיעברו את אחוז החסימה ויהוו שותפות בקואליציה הבאה.

השאלה על מי יטיל הנשיא את הניסיון להרכיב את הממשלה הבאה – על ראש המפלגה הגדולה ביותר או על מי שמספר גדול יותר של חברי כנסת ימליצו עליו – הופכת להיות מכרעת. התשובה לכך אינה כה מורכבת. אם 61 חברי כנסת ימליצו בפני על ראובן ריבלין על אדם מסוים, לא יהיה לו שיקול דעת והוא יטיל עליו את ההרכבה גם אם הוא עומד בראש המפלגה הקטנה ביותר. אלא שבדרך כלל, לא כל הסיעות ממליצות על מועמד, והנשיא עורך סיבוב התייעצויות נוסף, שבמהלכו סיעות נוספות חושפות את קלפיהן והוא רשאי להחליט לאיזה מועמד סיכוי רב יותר להרכיב ממשלה. אם החלטתו אינה סבירה בעליל, יכול בג"צ להתערב בה, דבר שטרם התרחש בתולדות ישראל. אם סיעה אחת תזכה במספר קולות גדול משמעותית מהשנייה ומספר הממליצים משני המחנות יהיה דומה, עשוי הנשיא להטיל את ההרכבה על ראש הסיעה הגדולה יותר. אם זה לא יצליח לגבש קואליציה, הוא ייאלץ להחזיר את המנדט לנשיא, שיעניק אותו ליריבו.

הטקטיקה של גנץ  - להגדיל את הפער עם הליכוד - עלולה לעלות לו בכס ראש הממשלה, אם הגדלת הפער תהיה על חשבון שותפיו הפוטנציאליים. מדוע? חלק מן הסיעות הנמצאות על סף אחוז החסימה כוללות מצביעי ימין, וכניסה שלהן לכנסת עשויה להגדיל את סיכוייו של גנץ. גם אם על חשבון גודלה של סיעתו. אם הסיעות הללו לא יעברו את אחוז החסימה, כמובן לא יוכלו להיות חלק מהקואליציה שלו. נתניהו מצידו מספיק מנוסה כדי לבצע גמביט (הקרבת חייל במשחק השחמט לצרכי הגנה), ולוותר על שולי רשימת מועמדי הליכוד לכנסת כדי להכניס רשימות ימין, ביניהן קיצוניות והזויות, שיצטרפו לקואליציה שלו לאחר הבחירות.

אבל גם אם נתניהו יצליח במהלכיו, יהיה לו קשה מאד לתחזק קואליציה ברוב דחוק. שותפיו עלולים לנטוש אותו אם לא ישלול על הסף את תכנית טראמפ, או יעשה מעשה שיתפרש כמהלך מדיני מתון. לכן, הליכוד יעדיף קואליציה רחבה, ורק כחול לבן תהיה פוטנציאל לכך. אם נתניהו לא יצליח לשכנע את גנץ להתיר את נדרו ולהצטרף אליו, לפחות עד להחלטה הסופית של היועץ המשפטי לאחר השימוע, תעמוד ישראל בפני מערכת בחירות נוספת או שהליכוד ידיח את נתניהו.

גנץ לא יוכל להקים ממשלה ללא הליכוד. אם יעמוד על כך שנתניהו לא ישתתף בממשלתו, יהיו שתי אופציות: בחירות חדשות או חילופי גברי בליכוד.

אם אכן תקום ממשלת אחדות לאומית, היא תוכל לעשות רפורמות כלכליות אשר ממשלות צרות יתקשו לבצע, ואולי גם להקל על הציבור החילוני מול מגמות ההדתה והכפייה הדתית. עם זאת, האתגר המשמעותי ביותר שיעמוד בפניה יהיה ההתייחסות לתכנית טראמפ. ממשלות אחדות קודמות קידמו מהלכים כלכליים, לא העזו לקדם מהלכים בתחומי דת ומדינה, והמהלכים המדיניים-ביטחוניים שקידמו היו זהירים מאד. עם זאת, הן היו יציבות מבחינה פוליטית והאריכו ימים. סביר להניח שכחול לבן תתבע לבטל חלק מן החוקים הקשורים בהפקעת שטחים בגדה המערבית ובהחלת החוק הישראלי בשטחים, ולתקן חוקים אחרים כמו חוק הלאום, הפגיעה במגזר השלישי, "חוק הנכבה", ועוד. אי אפשר להגזים בחשיבות מהלכים כאלה, אם יתקיימו. אם נתניהו לא יעמוד בראש הליכוד, סביר ששינויים כאלה יהיו קלים יותר.

אבל האתגר המיידי והחשוב ביותר בפני  ממשלת האחדות הלאומית יהיה כאמור התייחסותה ל"עסקת המאה", תכנית השלום שעובדה בשנתיים האחרונות בבית הלבן בהובלת חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ראד קושנר, וצוות עורכי הדין הפרטיים של טראמפ, שהפכו לאנשי אמונו המדיניים. ממשלת אחדות יציבה, שבפניה ארבע שנות שלטון, עשויה להשתחרר מהחשש מפני איומי הימין, לבחון את התכנית ברצינות, ולא להסתפק בתשובה דיפלומטית שעיקרה – ציפייה לסירובו של הנשיא מחמוד עבאס. זה יהיה האתגר הגדול ביותר שלה, ואם תעמוד בו בהצלחה – ייזכרו בחירות 2019 כבחירות גורליות.

מאמרים מומלצים

כשביבי נתניהו הפך לשמעון פרס
בן כספית | הבחירות בישראל | מרץ 6, 2020
הנקמה המתוקה של הרשימה המשותפת בנתניהו
שלומי אלדר | הבחירות בישראל | מרץ 6, 2020
השמאל הציוני אינו צפוי להיעלם
יוסי ביילין | | מרץ 7, 2020
מבחן 15 המנדטים של הרשימה המשותפת
דני זקן | הבחירות בישראל | מרץ 6, 2020
נתניהו לא כשיר לקבל על עצמו את מלאכת הרכבת הממשלה
עקיבא אלדר | הבחירות בישראל | מרץ 5, 2020

יותר מ ישראל פולס

al-monitor
הבחירות השלישיות רק הגבירו את הכאוס הפוליטי
מזל מועלם | | מרץ 6, 2020
al-monitor
כשביבי נתניהו הפך לשמעון פרס
בן כספית | הבחירות בישראל | מרץ 6, 2020
al-monitor
הנקמה המתוקה של הרשימה המשותפת בנתניהו
שלומי אלדר | הבחירות בישראל | מרץ 6, 2020
al-monitor
השמאל הציוני אינו צפוי להיעלם
יוסי ביילין | | מרץ 7, 2020