לורה רוזן

לורה רוזן היא הכתבת המדינית של אל-מוניטור בוושינגטון. היא כתבה בעבר עבור יאהו! חדשות, עבור פוליטיקו ועבור פוריין פוליסי.  בטוויטר: @LRozen

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept