ذوالفقار دوغان

ذوالفقار دوغان کار روزنامه نگاری را از سال ۱۹۷۶ و با یانکی نیوز در آنکارا آغاز کرد. او به عنوان گزارشگر٬ دبیر خبری و خبرنگار برای روزنامه‌های ملیت٬ پوستا٬ آکشام٬ فینانسال فروم٬ استار و کارشی و به عنوان  مدیر برنامه‌های تلویزیون و کارشناس اقتصادی و سیاسی برای تلویزیون‌های ت.ر.ت .۱ ٬ استار و سی ان بی سی-ای کار کرده‌است. او در حال حاضر سردبیر و نویسنده وبسایت خبری کورهابر است. 

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept