اولغو آقموش

Author

اولغو آقموش، استاد دیپلماسی انرژی در دانشگاه پلی‌تکنیک پاریس و مسئول بخش پیش‌برد استراتژی در گروه مشاوران LEO است. او دانشجوی دکترا در دانشگاه پلی‌تکنیک فرانسه و زمینه تحقیقاتش سیاست انتقال انرژی در ترکیه است.