میثم بی زر

Author

میثم بی زر نویسنده و تحلیلگر سیاسی و اقتصادی است و سابقه همکاری با برخی رسانه های داخلی و خارجی را دارد.