حازم بعلوشة

Author

هاضم بلوشا روزنامه نگار فلسطینی ساکن غزه است. او با بخش جهانی بی بی سی، دویچه وله و روزنامه گاردین پیش از این همکاری کرده است. او موسس سازمان توسعه و ارتباطات فلسطین است.