اسپرانس غانم

Author

اسپرانس غانم، از برنامه سازان سرشناس تلویزیون او.تی.وی لبنان است. او پیش از این به عنوان روزنامه نگار ، خبرنگار تلویزیون، خبرنگار کاخ ریاست جمهوری لبنان و وزارت خارجه و همچنین دبیر بخش سازمان ملل روزنامه البلد مشغول به کار بوده است.