آکیوا الدار

آکیوا الدار برای بخش «نبض خاورمیانه» المونیتور مقاله می‌نویسد. او پیشتر نویسنده ارشد و سرمقاله‌نویس روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» بود. کتاب اخیر او که با همکاری ایدیت زرتال نوشته شده٬ «خدایان زمین» نام دارد که درباره شهرک‌های یهودی‌نشین است. این کتاب در فهرست پرفروش‌ترین‌های اسرائیل بود و به زبان‌های انگلیسی٬ فرانسه٬ آلمانی و عربی ترجمه شده است.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept