احمد ملحم

Author

احمد ملحم یک روزنامه‌نگار و عکاس فلسطینی ساکن رام‌الله است به برای خبرگزاری الوطن کار می‌کند. او مقالات زیادی را در نشریات مختلف عرب زبان منتشر کرده‌است.