عبیر ایوب

عبیر ایوب مقاله‌نویس صفحه «نبض فلسطین» المونیتور است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه اسلامی غزه است. او پیشتر به کار تحقیق در حوزه حقوق بشر می‌پرداخت اما پس از چندی به روزنامه‌نگاری روی آورد. مقاله‌های او در روزنامه‌ها و وبسایت‌های مختلفی چون «المصری»٬ «الیوم»٬ «الجزیره» و «هاآرتص» منتشر شده است.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept