رفتن به محتوای اصلی

زبان و میراث نوبی‌ها؛ هویت مردمانی که برای ماندن می‌جنگند

میراث فرهنگی و فیزیکی (آثار باستانی) نوبی‌ها با خطر پروژ‌ه‌های سدسازی، عربی شدن و رانده شدن به حاشیه، تهدید می‌شود.
A Nubian boy rides a camel at the Nile river bank in Aswan, some 1200 km (746 miles) south of Cairo, March 25, 2007. REUTERS/Goran Tomasevic   (EGYPT) - RTR1NWNI

۵۱ سال پیش بود که به خاطر ساخته شدن سد آسوان در جنوب مصر، نوبی‌ها را از محل زندگی‌شان جابه‌جا کردند. آن زمان، سیلاب خانه‌هایشان را در می‌نوردید و سرزمین باستانی‌شان در دریاچه پشت سد عظیم آسوان غرق شد. با این وجود، مردم نوبه زیر بار تغییراتی که باعث شده بود میراث‌شان برای همیشه زیر آب دریاچه ناصر غرق شود، نرفتند.

در شهر کوم اومبو از محدوده دولت محلی آسوان، روستایی به نام بالانا (به معنای ملکه زیبا به زبان نوبی) وجود دارد که ساکنانش جزو اولین کسانی بودند که با ساخت سد آسوان مجبور به جابجایی شدند. امینه ابراهیم، یکی از زنان این روستا که ۶۰ سال دارد، هنوز خاطرات زنده‌ای از سرزمینی کرانه رود نیل که در آن می‌زیست دارد. خاطراتی نیز که جوهره داستانی که در باره میراث خانواده‌اش در گذشته‌ها را می‌گوید، ساخته است. داستان‌هایی که هیچگاه از در میان گذاشتنشان با همسایه‌ها باکی ندارد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.