بیژن خواجه پور


Iran's President Hassan Rouhani (C) opens a two-day ministerial conference of the Economic Cooperation Organization (ECO), Nov. 26, 2013. (photo by ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

Most Recent Story

Will Rouhani’s Iran economic stimulus package work?

دوشنبه, شهریور. ۳, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

The Rouhani administration's stimulus and economic reform plan to avoid stagflation, while a step in the right direction, needs improvement.

Iran bans vasectomies in hopes of boosting birthrate

یکشنبه, تیر. ۱۵, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

A newly passed Iranian law outlawing vasectomy and sterilization could be a return to punitive policies aimed at encouraging population growth.

Iran's investors alarmed by stock market decline

چهارشنبه, خرداد. ۲۸, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

Iran’s capital markets are in need of structural reform.

Six keys to economic reform in Iran

دوشنبه, خرداد. ۱۹, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

Iran meeting its target of 8% economic growth depends on how it handles six challenges that so far have hindered Iran’s economic development.

Iran-UAE trade talks another sign of Gulf thaw

چهارشنبه, خرداد. ۱۴, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

The United Arab Emirates, and Dubai in particular, is considering potential costs and benefits if Iran opens up to the global economy.

⇦ Home Next ⇨
بیژن خواجه پور

Connect with Bijan

بیژن خواجه پور یکی از مدیران و صاحبان موسسه بین المللی آتیه  مستقر در وین که شاخه ای از شرکتهای گروه آتیه ( شرکتهای مشاوره استراتژیک) در تهران است؛ می باشد.  خواجه پور تحصیلات تکمیلی خود را دررشته های مدیریت و اقتصاد در آلمان و بریتانیا به پایان برده و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه بین المللی مدیریت پاریس در یافت کرده است.

©2014 Al-Monitor. All rights reserved.

سهم بردن