بیژن خواجه پور picture

بیژن خواجه پور

بیژن خواجه پور یکی از مدیران و صاحبان موسسه بین المللی آتیه  مستقر در وین که شاخه ای از شرکتهای گروه آتیه ( شرکتهای مشاوره استراتژیک) در تهران است؛ می باشد.  خواجه پور تحصیلات تکمیلی خود را دررشته های مدیریت و اقتصاد در آلمان و بریتانیا به پایان برده و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه بین المللی مدیریت پاریس در یافت کرده است.

Articles from Contributor

Can Iran finally pass subsidy reform?

By  بیژن خواجه پور | دوشنبه, فروردین ۱۸, ۱۳۹۳
Past reform efforts have been hindered by inefficiency and corruption, and the challenge of implementation remains.

Women can play larger role in Iranian economy

By  بیژن خواجه پور | چهارشنبه, فروردین ۶, ۱۳۹۳
Structural reforms to facilitate entrepreneurship by Iranian women would be a boost for Iran’s economic growth.

Growth in Iran's non-oil exports linked to sanctions relief

By  بیژن خواجه پور | یکشنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۳
Iran may finally be ready to expand its non-petroleum exports, especially if there is progress in the nuclear talks.

Rouhani calls for media to focus on corruption

By  بیژن خواجه پور | پنجشنبه, اسفند ۲۲, ۱۳۹۲
Despite calling on the press to help fight corruption, the Iranian government still needs a major initiative to eliminate the mismanagement that characterized the Ahmadinejad era.

Rouhani deepens Iran’s ties with Iraq

By  بیژن خواجه پور | سه‌شنبه, اسفند ۱۳, ۱۳۹۲
Pragmatism, not ideology, guides Iran’s rationale for stronger ties with Iraq in commerce, energy and security.
⇦ Home Next ⇨

©2014 Al-Monitor. All rights reserved.

سهم بردن