بیژن خواجه پور


An Iranian family walk in a park near the Holy Defense Museum in northern Tehran, Oct. 14, 2011.  (photo by REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Most Recent Story

Iran bans vasectomies in hopes of boosting birthrate

یکشنبه, تیر. ۱۵, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

A newly passed Iranian law outlawing vasectomy and sterilization could be a return to punitive policies aimed at encouraging population growth.

Iran's investors alarmed by stock market decline

چهارشنبه, خرداد. ۲۸, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

Iran’s capital markets are in need of structural reform.

Six keys to economic reform in Iran

دوشنبه, خرداد. ۱۹, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

Iran meeting its target of 8% economic growth depends on how it handles six challenges that so far have hindered Iran’s economic development.

Iran-UAE trade talks another sign of Gulf thaw

چهارشنبه, خرداد. ۱۴, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

The United Arab Emirates, and Dubai in particular, is considering potential costs and benefits if Iran opens up to the global economy.

Iranian currency on downward trend

جمعه, خرداد. ۲, ۱۳۹۳ | بیژن خواجه پور

The Iranian rial has lost 10% of its value since mid-March.

⇦ Home Next ⇨
بیژن خواجه پور

Connect with Bijan

بیژن خواجه پور یکی از مدیران و صاحبان موسسه بین المللی آتیه  مستقر در وین که شاخه ای از شرکتهای گروه آتیه ( شرکتهای مشاوره استراتژیک) در تهران است؛ می باشد.  خواجه پور تحصیلات تکمیلی خود را دررشته های مدیریت و اقتصاد در آلمان و بریتانیا به پایان برده و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه بین المللی مدیریت پاریس در یافت کرده است.

©2014 Al-Monitor. All rights reserved.

سهم بردن